Palvelut

Kieliparit

Käännän lääketieteeseen liittyviä tekstejä. Kieliparini ovat
englanti-suomi ja suomi-englanti.

Englanti-suomi

Suomeen päin käännän mm. seuraavanlaisia tekstejä:

  • kliinisten tutkimussuunnitelmien yhteenvetoja
  • lääketurvatoimintaan liittyvää ja eettisten toimikuntien kirjeenvaihtoa
  • tutkittavien tiedotteita ja suostumusasiakirjoja
  • kyselykaavakkeita/arviointilomakkeita kliinikoille ja potilaille
  • markkinatutkimuskyselyitä.

Suomi-englanti

Englantiin käännän pääasiassa seuraavanlaisia tekstejä:

  • lääketurvatoimintaan liittyvää ja eettisten toimikuntien kirjeenvaihtoa
  • sairauskertomuksia
  • anamneeseja
  • haittavaikutusilmoituksia
  • lääketieteellisiä artikkeleita.

Englantikäännökseen sisältyy aina lääketieteeseen erikoistuneen englannin natiivipuhujan tarkistus. Kieliasun tarkistamisen lisäksi natiivipuhuja pyrkii sujuvoittamaan tekstin tyyliä.

Aikataulu

Käännöstyöhön kuluva aika riippuu useista eri tekijöistä, kuten tekstin aihepiiristä, pituudesta ja vaativuudesta. Huolellinen käännös vie oman aikansa, ja yhden kääntäjän yrityksessä resurssit ovat luonnollisesti rajalliset. Myös oikolukijan työaikataulu on otettava huomioon.

Jos aikataulu on tiukka, käännettävä teksti kannattaa lähettää liitetiedostona heti ensimmäisessä viestissä. Kaikkia materiaaleja käsitellään luottamuksellisesti.

Hinnoittelu

Käännöksen hinta perustuu kielisuuntaan (suomi-englanti /
englanti-suomi), tekstin aihepiiriin, pituuteen (sanamäärä/merkkimäärä), vaativuuteen (esim. erikoisalan sanasto) ja kiireellisyyteen. Siksi pyydänkin aina käännettävän tekstin nähtäväksi ennen tarjouksen antamista.

Kokonaishinta sisältää kommentointikierroksen, jonka aikana asiakas voi esittää kysymyksiä ja pyytää muutoksia käännökseen.