Kääntäjästä

Olen aina ollut kiinnostunut ihmiskehosta ja sairauksista. Kun aloin tehdä käännöstöitä, päätin luontaisen kiinnostukseni pohjalta erikoistua lääketieteen käännöksiin. Täydennän työssäni  tarvittavaa asiantuntemusta jatkuvasti suorittamalla lääketieteeseen ja farmasiaan liittyviä avoimen yliopiston ja muiden tahojen kursseja sekä seuraamalla alan julkaisuja ja uutisia.

Työssäni hyödynnän mm. kokoamiani termikantoja ja sanastoja, alan kirjallisuutta, julkaisuja ja koulutuksia ja saman erikoisalan kollegojen tietämystä. Tarvittaessa konsultoin myös lääketieteen ammattilaisia.

proffiilipienempi